IV. Popradské lekárske dni 2017

Konferencia s medzinárodnou účasťou 10. 2. - 11. 2. 2017

Koordinátori konferencie

Prim. MUDr. Beáta Šoltýsová

Prim. MUDr. Beáta Šoltýsová
Pediatrické oddelenie s JIS
Nemocnica Poprad, a.s.

Prim. MUDr. Martin Lajoš

Prim. MUDr. Martin Lajoš
Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS
Nemocnica Poprad, a.s.