IV. Popradské lekárske dni 2017

Konferencia s medzinárodnou účasťou 17. 2. - 18. 2. 2017

Vážené kolegyne, kolegovia!

Dovoľujeme si vás pozvať na IV. Popradské lekárske dni, ktoré sa budú konať vo Vysokých Tatrách, v Hornom Smokovci v Grand Hoteli Bellevue v dňoch 17. a 18. februára 2017. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Veríme, že vás zaujme ako odborný program, tak aj pohľad na zasnežené štíty Vysokých Tatier a ďalšie sprievodné akcie našej konferencie. Organizačný aj vedecký výbor konferencie zvolil témy, ktoré môžu osloviť širokú medicínsku verejnosť. Našou prioritou je pritiahnuť pozornosť predovšetkým mladých lekárov v predatestačnej príprave a podporiť ich odborný rast. I z tohto dôvodu kladieme dôraz na posterovú sekciu, v ktorej bude vedeckým výborom vyhodnotený a honorovaný najlepšie spracovaný poster autorov do 35 rokov.

Tešíme sa na vašu účasť a budeme sa snažiť, aby čas strávený na konferencii bol pre vás prínosný ako po stránke odbornej tak i po stránke spoločenskej.

Koordinátori konferencie

Prim. MUDr. Beáta Šoltýsová

Prim. MUDr. Beáta Šoltýsová
Pediatrické oddelenie s JIS
Nemocnica Poprad, a. s.

Prim. MUDr. Martin Lajoš

Prim. MUDr. Martin Lajoš
Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS
Nemocnica Poprad, a. s.