Téma: „Bezhraničná“ spolupráca pri úrazoch – prednemocničná a nemocničná starostlivosť – skúsenosti lekárov urgentnej medicíny a traumatológov

Tematické okruhy:

I. blok prednášok

Polytrauma a súčasné možnosti terapeutických postupov

II. blok prednášok

Pediatria - úrazová a intenzívna medicína

III. blok prednášok

Úrazy a vývojové zmeny v detskom veku a ich vplyv na vývoj dieťaťa

IV. blok prednášok

Vária

V. blok prednášok

Posterová sekcia – mladí lekári do 35 rokov