Téma: Metabolický syndróm a civilizačné choroby - kde sme a kam kráčame

Tematické okruhy:

I. blok prednášok

Kardiológia

II. blok prednášok

Metabolický syndróm: multiodborový prístup

III. blok prednášok

Hepatológia

IV. blok prednášok

Gastroenterológia

V. blok prednášok

Pediatria

VI. blok prednášok

Varia

VII. blok prednášok

Posterová sekcia – mladí lekári do 35 rokov