Organizátor
Nemocnica Poprad, a. s.

Organizačný sekretariát
Nemocnica Poprad, a. s.

Koordinátori konferencie
MUDr. Beáta Šoltýsová
MUDr. Martin Lajoš

Miesto konania
Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

Rokovacie jazyky
slovenský, český, anglický

Vedecký výbor konferencie

Prof. MUDr. Peter Šimko, PhD.
Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
MUDr. Martin Lajoš

Organizačný výbor

Ing. Peter Petruš
MUDr. Jozef Tekáč, MPH
MUDr. Beáta Šoltýsová
MUDr. Martin Lajoš
Ing. Elena Krížová
Jana Lunterová
Ing. Michal Neuwirth
Ing. Stanislav Jendrušák
PhDr. Sylvia Galajda

Dôležité stránky

www.popradskedni.sk – oficiálna stránka konferencie
www.nemocnicapp.sk – organizátor konferencie

Dôležité dátumy

On-line registrácia k aktívnej účasti – do 15. 12. 2016
On-line dodanie abstraktov – do 20. 12. 2016
On-line registrácia k pasívnej účasti – do 10. 02. 2017
Registrácia v mieste konania konferencie – 17. a 18. 2. 2017

Informácie k platbám

Pri on-line registrácii k pasívnej účasti do 30. 01. 2017 nezabudnite zrealizovať platbu do 07. 02. 2017.

Platby zrealizované a pripísané na účet organizátora po 07. 02. 2017 budú vrátené späť na účet platiteľa. Platba za účasť bude realizovaná v zmysle Všeobecných informácií v mieste konania konferencie v hotovosti.

Kredity

 • 1.1. LEKÁRI

  Kredity CME 3. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou.

  Pasívna účasť
  1. deň - 8 kreditov
  2. deň - 7 kreditov

  Aktívna účasť
  autor - 10 kreditov
  1. spoluautor - 5 kreditov
  2. spoluautor - 5 kreditov
  zahraničný autor - 15 kreditov

 • 2.2. MEDICÍNSKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI

  SK MTP prideľuje v zmysle vyhlášky č. 366/2005, č.187/2006, č.114/2007 a č.616/2007 MZ SR za účasť na tejto vzdelávacej akcii kredity pre medicínsko-technických pracovníkov nasledovne:

  Pasívna účasť
  1. deň - 8 kreditov
  2. deň - 2 kredity

 • 3.3. SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

  SKSaPA v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. potvrdzuje kredity sestrám a pôrodným asistentkám nasledovne:
  Pasívna účasť: 1. deň - 8 kreditov, 2. deň - 5 kreditov,
  Aktívna účasť: autor / sestra - 10 kreditov, spoluautor / sestra - 5 kreditov
  Aktívna účasť: autor / lekár a iní zdravotnícki pracovníci - 10 kreditov, spoluautor / lekár a iní zdravotnícki pracovníci - 5 kreditov

  Autorovi a spoluautorovi prednášky prináležia kredity aj za pasívnu účasť, pokiaľ sa podujatia zúčastnia.