Piatok 17.2.2017

I. blok prednášok 10.00 – 11.30

Polytrauma a súčasné možnosti terapeutických postupov

Predsedníctvo: Braunsteiner T., Džupa V., Nestrojil P.

1. Polytrauma a management terapie v 21. storočí

Braunsteiner T.
Traumatologická klinika Viedeň, Rakúsko

2. Postavenie úrazovej chirurgie

Šimko P.
KÚCH LF SZU a UNB, Bratislava, Slovenská republika

3. Primární ošetření pánve u polytraumatizovaných pacientů

Džupa V., Fridrich F., Marvan J., Skála-Rosenbaum J.
Ortopedicko-traumatologická klinika Praha, Česká republika

4. Polytrauma a kraniocerebrálne poranenia

Chlebec J.
Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika

5. Fixátor zadného panvového kruhu - alternatívna možnosť fixácie zlomenín krížovej kosti

Božík M., Švec A., Krajčovič M.
I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK, SZU a UNB Bratislava, Slovenská republika

6. Polytrauma a poranenie hrudníka

Kitka M.
Klinika úrazovej chirurgie – Traumacentrum LF a UN Košice, Slovenská republika

7. Polytrauma a poranenie orgánov dutiny brušnej

Nestrojil P.
Klinika úrazovej chirurgie FN Brno, Česká republika

8. Polytrauma a poranenie končatín

Magala M., Jacko P., Matejička D., Heger T., Šimko P.
Klinika úrazovej chirurgie Bratislava, Slovenská republika

9. Multidisciplinárna starostlivosť o polytraumatizovaného pacienta v koncovej nemocnici - je stav ideálny?

Kacian J.
Oddelenie úrazovej chirurgie FNsP Žilina, Slovenská republika

10. Scenár HPO na urgentnom príjme

Molčányi T., Tomčovčík Ľ., Karásek M., Kitka M.
Klinika úrazovej chirurgie Košice, Slovenská republika

11. Spolupráca urológa a úrazového chirurga pri liečbe úrazov dolných močových ciest

Minčík I.¹, Bujňák J.²
¹Urologická klinika, FNsP J. A. Reimana, Prešov, Slovenská republika
²Klinika úrazovej chirurgie, FNsP J. A. Reimana, Prešov, Slovenská republika

12. Využitie 3D tlače v ortopédii a traumatológii pohybového aparátu

Ďurica D.
Klinika detskej a dospelej ortopédie a traumatológie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika

Piatok 17.2.2017

II. blok prednášok 11.45 – 13.45

Pediatria - úrazová a intenzívna medicína

Predsedníctvo: Malý T., Petrík O., Kurák M.

1. Poranění pankreatu v dětském věku

Malý T.
Chirurgická klinika Olomouc, Česká republika

2. Raritné poranenie recta u 9-ročného pacienta

Koreň R., Novotný J., Michalisko M.
KDCH DFNsP Banská Bystrica, Slovenská republika

3. Kraniocerebrálne poranenia u dojčiat

Kurák M., Lisíková M., Fedor P.
Klinika pediatrickej anesteziologie a intenzívnej medicíny DFN Košice, Slovenská republika

4. Otras mozgu u dieťaťa, diagnostika a manažment

Handžák M.
Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika

5. Hyperbaroxie u dětí s kraniotraumaty

Duda J., Hájek M.
OPRIP, FNO, Ostrava, Česká republika

6. Trauma z pohľadu detského intenzivistu
Poranenia sleziny u detí

Petrik O.
II. KPAIM SZU DFNsP Banská Bystrica, Slovenská republika

7. Trauma z pohľadu detského intenzivistu
Traumatická disekcia aorty u dieťaťa

Köppl J.
OAIM, DFNsP Bratislava, Slovenská republika

8. „Seat belt injury – aneb pás zemřít nenechá, kde co však potrhá…“

Kysučan J.¹, Malý T.¹, Loveček M.¹, Klementa I.¹, Köcher M.², Černá M.², Herman J.³, Smolka V.³, Neoral Č.4
¹I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci, Česká republika
²Radiologická klinika FN a LF UP v Olomouci, Česká republika
³Dětská klinika FN Olomouc, Česká republika
4II. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci, Česká republika

9. Riadená hypotermia u novorodencov

Nikolýniová J., Kasperová E., Bíliková N., Šrámková T., Mošková M., Bojová A.
Neonatologická klinika SZU, FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica, Slovenská republika

Piatok 17.2.2017

III. blok prednášok A 15.20 – 16.05

Úrazy a vývojové zmeny v detskom veku a ich vplyv na vývoj dieťaťa

Predsedníctvo: Popluhár J., Lajoš M., Húževka I., Pešl T.

1. Spolupráce s pracovišti spádové oblasti - nezbytná činnost Centra dětské traumatologie

Pešl T., Havránek P.
Klinika detské chirurgie a traumatologie 3. LF UK Praha, Česká republika
Supported by a grant from Norway: NF-CZ11-OV-1-022-01-2014

2. Detská trauma, kazustiky

Lajoš M.
Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika

3. Riešenie následkov po úrazoch a vývojových chybách pohybového aparátu u detských pacientov

Popluhár J.
Pediatrická ortopédia, FNsP Žilina, Slovenská republika

4. „Trimaleolárna” zlomenina z pohľadu detského traumatológa

Kučerová M., Pešl T., Havránek P.
Klinika detskej chirurgie a traumatológie 3. LF UK Praha, Česká republika

5. Kombinované zlomeniny v oblasti lakťa a predlaktia u detí

Jáger R., Sýkora Ľ., Murár E.
Klinika detskej chirurgie DFNsP a LFUK Bratislava, Bratislava, Slovenská republika

6. Liečba zlomenín diafýzy stehnovej kosti u detí a adolescentov – skúsenosti na KDCH DFNsP Bratislava

Dolnák A.,Sýkora Ľ., Jáger R., Murár E.
KDCH DFNsP Bratislava, Slovenská republika

III. blok prednášok B 16.20 – 17.05

Úrazy a vývojové zmeny v detskom veku a ich vplyv na vývoj dieťaťa

Predsedníctvo: Popluhár J., Lajoš M., Húževka I., Pešl T.

7. Poranenia dolných končatín u detí v našom súbore

Húževka I., Potanko F., Čáder M., Drexler S.
Oddelenie úrazovej chirurgie Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Slovenská republika

8. Termické úrazy detí a ich liečba v Košiciach-Šaci

Babjáková S.
Popáleninové centrum, Nemocnica Šaca, Slovenská republika

9. Termická trauma z pohľadu detského intenzivistu
Popálenina u detí: tekutinová liečba

Šprláková J., Dreisigová E., Mattová M.
OAIM, DFNsP Košice, Slovenská republika

10. Rehabilitácia detí po úraze, kazuistiky

Húževková D.
Rehabilitačné oddelenie Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

11. Náš pohľad na riešenie poranení kľúčnej kosti u detí a adolescentov

Murár E., Jáger R., Dolnák A., Sýkora Ľ.
Klinika detskej chirurgie DFNsP a LFUK Bratislava, Bratislava, Slovenská republika

12. Interkondylické zlomeniny humeru detí a adolescentov

Sýkora Ľ., Jáger R., Murár E.
Klinika detskej chirurgie DFNsP a LFUK Bratislava, Bratislava, Slovenská republika

Workshop – Damade control ortopedic surgery – poranění končetin a pánve

Lektor: prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc., Klinika úrazovej chirurgie FN Brno, Česká republika
Prezentácia aplikácie vonkajšieho fixátora na končatinách a fázové ošetrenie poranení pánvového kruhu pomocou vonkajšieho fixátora a definitívne ošetrenie dlahou Omega. Prezentácia a aplikácia na modeloch v spolupráci s firmou Medin.

Sobota 18.2.2017

IV. blok prednášok A 09.00 – 10.00

Vária

Predsedníctvo: Látal J., Džupa V., Nosáľ M.

1. Liečba zlomenín v osteoporotickom teréne

Džupa V.
Ortopedicko-traumatologická klinika, FNKV, Praha, Česká republika

2. Arteriálne rekonštrukcie u pacientov s poranením tepien – naše skúsenosti

Sihotský V., Berek P., Kubíková M., Tomečko M., Smola A., Zavacká M., Pobehová J., Staško P., Keller J., Kopolovets I., Žurkovský I., Štefanič P., Granda T., Frankovičová M.
Klinika cievnej chirurgie LFUPJŠ a VUSCH, Košice, Slovenská republika

3. Súčasné liečebné postupy pri poraneniach maxilofaciálneho skeletu

Riznič M., Jendruch J., Jenča A., Bereš M., Jenča A. st.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Košice, Slovenská republika

4. Súčasné možnosti a naše skúsenosti terapie osteochondrálnych defektov

Kopper R., Kuchta J., Urban P.
Traumatologicko-ortopedická klinika, FN Trnava, Slovenská republika

5. Ako ovplyvňuje trombolytická liečba akútne ošetrovanie úrazov

Belicová K., Turčan M.
Nemocnica Svet zdravia, Žiar nad Hronom, Slovenská republika

6. Použitie 3 D modelov v detskej kardiochirurgii

Nosáľ M.¹, Valentík P.¹, Olejník P.¹, Šagát M.¹, Havran T.²
¹Detské kardiocentrum, Bratislava, Slovenská republika
²Lekárska Fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika

IV. blok prednášok B 10.30 – 11.30

Vária

Predsedníctvo: Látal J., Džupa V., Nosáľ M.

7. Bizarná dopravná nehoda

Hamerlik L., Gavel A., Niezňanský S.
Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS Poprad, Slovenská republika

8. Zobrazovacie metódy na urgentnom príjme

Petrášová H.
Radiologická klinika FN Brno, Česká republika

9. Etylizovaný pacient na urgentnom príjme

Karásek M., Molčányi T., Tomčovčík Ľ.
Klinika úrazovej chirurgie, UN L. Pasteura Košice, Slovenská republika

10. Využitie značených leukocytov a fragmentov monoklonálnej protilátky proti granulocytom na diagnostiku zápalových ložísk v nukleárnej medicíne a úrazovej chirurgii

Weissensteiner J., Leško M.
Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica Poprad, a.s., Slovenská republika

11. Súčasné možnosti využitia scintigrafie skeletu v traumatológii

Pročka V., Vondrák A., Fajtl L., Paschetta C., Pintér T.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Nitra, Slovenská republika

12. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť traumatológie na Slovensku a vo svete

Látal J.
Klinika úrazovej chirurgie Bratislava, Slovenská republika

Piatok 17.2.2017

V. blok prednášok 08.00 – 09.00

Posterová sekcia – mladí lekári do 35 rokov

Predsedníctvo: vedecký výbor konferencie

1. Je zima strašiakom na úrazovej ambulancii (detské úrazy)?

Ďurkáč J.
Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS, Kysucká nemocnica s poliklinikou, Slovenská republika

2. Cysta sleziny a pečene

Repko M., Šoltýsová B.
Pediatrické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika

3. Úmrtia vo vysokohorskom teréne na území Vysokých Tatier

Bajaj J. ¹; Hamerlik L. ¹; Niezňanský S. ¹, Gavel A. ¹, Zajac H.²
¹Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS Poprad, Slovenská republika
²Nemocnica Krompachy, Člen skupiny AGEL, Slovenská republika

4. Epidurálne krvácanie u novorodenca

Kasperová E., Nikolinyová J., Koppal P.
Neonatologická klinika Banská Bystrica, Slovenská republika

5. Postavenie CT a MR v traumatológií, ich špecifiká a riziká pri vyšetrovaní detského pacienta

Šebová A¹., Jakešová S.², Střelec J.¹, Révayová M.¹
¹MR Medican, s.r.o. Trnava, Slovenská republika
²Rádiologické oddelenie DFNsP Trnava, Slovenská republika

6. Konzervatívna liečba zlomenín acetabula. Naše klinické skúsenosti u 80 pacientov.

Magala M.¹, Demovič R.¹, Heger T.¹, Matejička D.², Šimko P.¹
¹University Hospital Bratislava - Kramáre, Clinic of Traumatology, Bratislava, Slovenská republika
²University Hospital Brno, Orthopedic Clinik, Brno, Česká republika

7. Radiačná záťaž pri vybraných traumatologicko-ortopedických fluroskopických vyšetreniach

Nikodemová D.¹, Šalát D.², Berec J.³, Brehovská S.4
¹Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave, Slovenská republika
²Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Trenčín, Slovenská republika
³Nemocnica sv. Michala, Bratislava, Slovenská republika
4SZU - Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava, Slovenská republika

8. Indikace trakční léčby zlomenin femuru u dětí

Limprechtová T., Pešl T., Hendrych J., Havránek P.
Klinika detské chirurgie a traumatologie 3. LF UK Praha, Česká republika

9. Hemolytická anémia

Ostricová M.¹, Ksiažeková V.²
¹Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o., Slovenská republika
²Hematologická ambulancia, Alpha medical a.s., Kežmarok, Slovenská republika

10. Hemoragický šok v CT obraze

Hollá J.
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika