Program

Piatok 7.2.2014

I. blok prednášok

9:00 – 12:00

Predsedníctvo:

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., MBA; doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, PhD.; doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.   

  Prednášajúci Téma Dĺžka
1. 

Chrobok V., Šimáková E. (Hradec Králové, ČR)

Vývojové poruchy  sluchu 20´
2.

Kabátová Z., Varga L., Profant M. (Bratislava, SR)

Vrodená hluchota novorodencov: etiológia, diagnostika a riešenie 15´
3.

Kabelka Z. (Praha, ČR)

Anomálie lícního nervu  u kochleárních implantací 15´
4.

Kunzo S. (Bratislava, SR)

Vrodené anomálie Eustachovej trubice 15´
5.  Straňák Z., Širc J. (Praha, ČR) Centrum pro neslyšící matky v Ústavu pro péči o matku a dítě 15´
6.

Pavlovčinová G. (Bratislava, SR)

Skríning sluchu u detí na Slovensku 15´
7.

Ľuníková K., Perečinská M., Straka S. (Prešov, SR)

Naše skúsenosti s objektívnou audiometriou  15´
8.

Rzymanová M. (Poprad, SR)

Raná komplexná starostlivosť o dieťa so sluchovým postihnutím v podmienkach CŠPP v Poprade 15´
9. Kabelka Z., Kolešková, D., Krylová, Z., Šalaková A., Dráb V., Nyč O., Klemensová V. (Praha, ČR) Intranazální aplikace suspenze Lactobacillus acidophilus a helveticus u dětí 15´

II. a III. blok prednášok

14:00 – 18:20

Predsedníctvo:

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.;  doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.; doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

  Prednášajúci Téma Dĺžka
1. Šlapák I. (Brno, ČR) Endonazální endoskopické operace v dětském věku 15´
2.

Doležal P. (Bratislava, SR)

Sekretorické otitídy – diagnostika , liečebný algoritmus 15´
3.

Ďurík S., Sičák M., Hartmanová B. (Ružomberok, SR)

Vplyv techniky adenoidektómie na liečbu sekretorickej otitídy 15´
4. Formánek M., Komínek P., Zeleník K. (Ostrava, ČR) Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí s sekretorickou otitidou

15´

5.

Sopko J. (Poprad,SR)

Komplikácie otitíd – zdravotný a sociálny problém 15´
6. Formánek M., Zeleník P., Matoušek P., Komínek P. (Ostrava, ČR) Je komunikace medzi pediatry a ORL lekaři vždy ideální? 15´
7. Kuchta M., Koman A. (Košice, SR) Poruchy dýchania u detí a niektoré možnosti ich objektivizácie  15´
8. Hanula M., Petrík O., Hargaš M., Kralinský K. (Banská Bystrica, SR) Rozsah predoperačného pediatrického vyšetrenia pred malými chirurgickými zákrokmi 15´
9.

Chovancová D., Molnarová S., Eglová S. (Bratislava, SR)

Včasná novorodenecká sepsa – kde máme diagnostické a terapeutické rezervy? 15´
10.

Šimurka P., Juračková L., Pleško M. (Trenčín, SR)

Invazívne pneumokokové infekcie na pediatrickom oddelení 15´
11.

Mačaj M. (Bratislava, SR)

Otitis media u detí v ére vakcinácie. Súčasný stav na Slovensku  15´
12.

Jeseňák M. (Martin, SR)

Účinnosť a bezpečnosť pneumokokových vakcín 15´
13. Hadvabová, S. (Komárno, SR) Bakteriálne lyzáty – "staronové" možnosti liečby recidivujúcich respiračných infekcií 15´

Sobota 8.2.2014

IV. a V. blok prednášok

9:00 – 13:25

Predsedníctvo:

MUDr. Mária Vasiľová; MUDr. Andrej Koman; MUDr. Ján Sopko 

  Prednášajúci Téma Dĺžka
1.

Veme  I., Jager T. (Košice, SR) 

Detské dacryocystorinostómie 15´
2.

Straka S., Jenča J., Titková O. (Prešov, SR)

Histologické nálezy v tonzilárnom tkanive po RFITT 15´
3.

Líšková A. (Nitra, SR)

Trendy  vývoja rezistencie u streptokokov a stafylokokov v komunite 15´
4. Čábalová L., Matoušek P., Zeleník K., Komínek P. (Ostrava, ČR) Dušnost u dětí z pohledu otorinolaryngologa

15´

5.

Jovankovičová A. (Bratislava, SR)

Význam USG v diagnostike porúch funkcie hrtana u detí 15´
6. Petrík O., Hanula M., Čutora J., Králinský K. (Banská Bystrica, SR) Menežment rázštepu pery z pohľadu intenzivistu/ anesteziológa 15´
7.

Koman A., Homolyová A. a kol., Stecová D. a kol., Sopko J. a kol. (Košice, SR)

Karcinómy orgánov hlavy a krku detí  15´
8.

Staníková L., Kučová H., Zeleník K., Komínek P. (Ostrava, ČR)

Papilomatóza hrtanu u pacientů dětského věku 15´
9.

Staníková L., Kučová H., Zeleník K., Komínek P. (Ostrava, ČR)

Hemangióm hrtanu u dítěte – kazuistika 15´
10. Kavečanský V., Hrubala D. (Humenné, Košice, SR) Anterolaterálny prístup s odklopením maxily a možnosti jeho využitia pri liečbe nádorov nosohltana a rinobázy v detskom veku 15´
11.

Kormanová A. (Bratislava, SR)

Včasná logopedická intervencia u detí s tracheostómiou 15´
 

Sobota 8.2.2014

Posterová sekcia

13:40 – 14:55

Predsedníctvo, vedecký výbor:

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., MBA; prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.; doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.; doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.; doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.; MUDr. Marian Sičák, PhD.; MUDr. Mária Vasiľová; doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP

  Autor Názov posteru
1.

 Majáková L. (Bratislava, SR)

Sekretorická otitída u detí
2.

Seilerová V., Šoltýsová B. (Poprad, SR)

A  kde  tá  minca je?
3.

Macková Z., Koman A., Homolyová A., Kušlita M. (Košice, SR) 

Chronický mukoidný zápal stredného ucha detí
4. Kušlita M., Koman A., Homolyová A., Macková Z. (Košice, SR) Chronická tonsilitída
5.

Čábalová L., Matoušek P., Zeleník K., Komínek P. (Ostrava, ČR)

Role nanočástic v etiopatogenezi onemocnění v ORL oblasti u dětí
6. Hudáková L., Tilandyová B. (Poprad, SR) Parézy tvárového nervu pri otitídach
7.

Novák M., Szoboňa M., Sopko J. (Poprad, SR)

CHARGE syndróm
8.

Kocibanová E., Kovaříková V. (Poprad, SR)

Epistaxy v detskom veku
9. Perečinská M., Jenča J., Straka S. (Prešov, SR) Kongenitálny cholesteatóm u 5 ročného dieťaťa
10. Titková O., Ľuníková, K., Straka S. (Prešov, SR) Dlhodobá aplikácia ventilačných trubičiek
11. Romančák Š., Onduško J., Straka S. (Prešov, SR) Rýchla peroperačná biopsia pri operáciách štítnej žľazy – naše skúsenosti
12. Ralausová E., Filová J., Zigo R. (Trenčín, SR) Pretrvávanie dýchania cez ústa u detí po adenoidektómii
13. Mačaj Matúš, Hupková Helena (Bratislava, SR) Nosohltanové nosičstvo u detí do 5 rokov a jeho vplyv na etiológiu otitíd u slovenských detí