Časový rozvrh konferencie
Definitívny program bude zverejnený 14. 12. 2014.

Piatok 6. 2. 2015

Registrácia 07:30 – 08:30 hod.
Otvorenie konferencie 08:30 – 09:00 hod.
I.blok prednášok 09:00 – 12:00 hod.
Prestávka na obed 12:00 – 14:00 hod.
II.blok prednášok 14:00 – 16:00 hod.
Prestávka na kávu 16:00 – 16:20 hod.
III. blok prednášok 16:20 – 18:10 hod.
Konferenčná večera 20:00 – 24:00 hod.

Sobota 7. 2. 2015

Registrácia 08:30 – 09:00 hod.
Prezentácia pri posteroch 09:00 – 10:40 hod.
Prestávka na kávu 10:40 – 11:25 hod.
IV. blok prednášok 11:25 – 13:25 hod.
Prestávka na kávu 13:25 – 13:40 hod.
V. blok prednášok 13:40 – 14:45 hod.
Prestávka na kávu 14:45 – 15:00 hod.
Záver konferencie* 15:00 hod.

*Záver konferencie a vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepší poster lekárov do 35 rokov.