Časový rozvrh konferencie
Definitívny program bude zverejnený 14. 12. 2014.

Pozrite si aj kompletný program prednášok.

Piatok 6.2.2015

Registrácia 07:30 – 16:00 hod.
Otvorenie konferencie 08:30 – 09:00 hod.
I.blok prednášok 09:00 – 10:30 hod.
Prestávka na kávu 10:30 – 11:00 hod.
II.blok prednášok A 11:00 – 13:00 hod.
Prestávka na obed 13:00 – 14:30 hod.
II. blok prednášok B 14:30 – 16:30 hod.
Prestávka na kávu 16:30 – 17:00 hod.
II. blok prednášok C 17:00 – 18:00 hod.
Konferenčná večera 20:00 – 24:00 hod.

Sobota 7.2.2015

Registrácia 07:30 – 12:00 hod.
V. blok prednášok
Prezentácia posterov
08:30 – 10:00 hod.
III. blok prednášok A 10:00 – 11:15 hod.
Prestávka na kávu 11:15 – 11:30 hod.
III. blok prednášok B 11:30 – 12:30 hod.
Prestávka na obed 12:30 – 14:00 hod.
IV. blok prednášok A 14:00 – 15:30 hod.
Prestávka na kávu 15:30 – 15:45 hod.
IV. blok prednášok B 15:45 – 16:45 hod.
Záver konferencie* 16:45 hod.

*Záver konferencie a vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepší poster lekárov do 35 rokov.