Piatok 8.2.2019

Posterová sekcia 07:30 – 08:20

Slávnostné otvorenie konferencie 08:30 – 09:00

Predsedníctvo:

  • Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.,
  • Ing. Peter Petruš, MBA, generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s.,
  • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.,
  • MUDr. Beáta Šoltýsová

I. blok prednášok 09:00 – 10:30

Metabolický syndróm I – multiodborový prístup

Predsedníctvo: P. Jarčuška, D. Pella, I. Tkáč

1. Metabolický syndróm – pohľad diabetológa: Ako správne liečiť diabetes mellitus

I. Tkáč (Košice, Slovenská republika)

2. Metabolický syndróm – pohľad kardiológa-lipidológa: Ako správne liečiť dyslipidémiu

D. Pella (Košice, Slovenská republika)

3. Metabolický syndróm – pohľad pediatra: Cesta dieťaťa k obezite a metabolickému syndrómu

J. Slaný (Trnava, Slovenská republika)

4. Metabolický syndróm –pohľad hepatológa: Ako správne liečiť NAFLD

T. Koller (Bratislava, Slovenská republika)

5. Noninvasive evaluation of liver fibrosis by elastography

I. Grgurevic (Záhreb, Chorvátsko)

6. The liver transplantation due to NASH in Croatia

T. Filipec-Kanižaj (Záhreb, Chorvátsko)

II. blok prednášok 10:45 – 12:00

Kardiológia

Predsedníctvo: J. Kmec, V. Zoričák, G. Valočík

1. ICHS – ako správne liečiť stabilnú anginu pectoris

J. Kmec (Prešov, Slovenská republika)

2. Akútny koronárny syndróm – cesta od záchranky po kardiocentrum

M. Studenčan (Prešov, Slovenská republika)

3. Fibrilácia predsiení – farmakologická liečba – multiodborový prístup

V. Zoričák (Poprad, Slovenská republika)

4. Fibrilácia predsiení – nefarmakologická liečba

A. Bystriansky (Banská Bystrica, Slovenská republika)

5. Úskalia hodnotenia závažnosti aortálnej stenózy

G. Valočík (Košice, Slovenská republika)

III. blok prednášok 13:15 – 14:15

Hepatológia I

Predsedníctvo: R. Brůha, Ľ. Skladaný, L. Vítek

1. Žlčové kyseliny – metabolické účinky

L. Vítek (Praha, Česká republika)

2. Úloha črevného mikrobiómu pri ochoreniach pečene

M. Oltman (Bratislava, Slovenská republika)

3. Akútna hepatitída A a E – aká je situácia na Slovensku?

I. Schréter (Košice, Slovenská republika)

4. Hepatidída C – od skríningu k eradikácii

P. Jarčuška (Košice, Slovenská republika)

5. Hepatitída C – diabetes mellitus a kardiovaskulárne riziko: slovenské skúsenosti

S. Dražilová (Poprad, Slovenská republika)

IV. blok prednášok A 14:25 – 14:55

Hepatológia II

Predsedníctvo: P. Jarčuška, S. Dražilová

1. Portálna hypertenzia a jej komplikácie

R. Brůha (Praha, Česká republika)

2. Transplantácie pečene – skúsenosti jedného centra

Ľ. Skladaný (Banská Bystrica, Slovenská republika)

IV. blok prednášok B 14:55 – 15:25

State of Art

Predsedníctvo: P. Jarčuška, S. Dražilová

1. Téma rezervovaná

V. Ratziu (Paríž, Francúzsko)

V. blok prednášok 15:35 –16:50

Gastroenterológia

Predsedníctvo: T. Hlavatý, R. Hyrdel, J. Špičák

1. Intervenčná gastroenterológia – kam siahajú naše možnosti?

J. Martínek (Praha, Česká republika)

2. Téma rezervovaná

J. Špičák (Praha, Česká republika)

3. Neuroendokrinné tumory GITu

R. Hyrdel (Martin, Slovenská republika)

4. Gastroprotekcia u polymorbídneho pacienta podporené z edukačného grantu firmy KRKA

E. Veselíny (Košice, Slovenská republika)

5. Nové možnosti liečby Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy

T. Hlavatý (Bratislava, Slovenská republika)

VI. blok prednášok 17:00 – 17:50

Metabolický syndróm II – multiodborový prístup

Predsedníctvo: J. Slaný, Z. Marinov, M. Čiljaková

1. Běžná dětská obezita – vrchol ledovce civilizačních nemocí

Z. Marinov (Praha, Česká republika))

2. Prader-Willi syndrón od dojčenského veku po dospelosť

M. Čiljaková, D. Černochová, K. Pozorčiaková, J. Vojtková, A. Szokeová, E. Mendelová (Ľubochňa, Martin, Slovenská republika)

3. Fyzická aktivita a obezita pri vrodených chybách srdca

M. Záhorec, V. Illíková (Bratislava, Slovenská republika)

4. Sebepoškozovaní a suicidalita u poruch příjmu potravy v dětství a adolescenci

J. Koutek (Praha, Česká republika)

Piatok 8. 2. 2019 10:30 – 12:00

Workshop v salóniku č. 1

Endoskopia GITu „na ostro“ – Ján Mikloš, Lucia Mihaličová, Poprad, Slovenská republika (záštita firma Ultramed)

Akútna gastroskopia
Akútna endoskopická hemostáza pri krvácaní z horného GITu
Praktický nácvik endoskopických techník akútnej hemostázy na modeloch

Piatok 8. 2. 2019 10:45 – 12:00

Workshop v salóniku č. 2

Bežná detská obezita – Zlatko Marinov, Praha, Česká republika

Vrchol ledovce civilizačních onemocnění
Chronické nevyléčitelné onemocnění
Kdy má prevence smysl a kdy už je to nesmysl

Sobota 9. 2. 2019

VII. blok prednášok 09:00 – 10:45

Varia I

Predsedníctvo: D. Černochová, M. Oltman, P. Pelikán, E. Sádová

1. Syndróm zvýšeného fT3 u detských pacientov s obezitou

D. Černochová, M. Rončárová, E. Mendelová, M. Čiljaková (Ľubochňa, Slovenská republika)

2. Je obezita infekčné ochorenie?

A. Tóhátyová, J. Király, I. Schusterová (Košice, Slovenská republika)

3. Praktické skúsenosti teoretických vedomostí – škola obezity

A. Tóhátyová, E. Sádová, I. Schusterová (Košice, Slovenská republika)

4. Manažment detského pacienta s obezitou z pohľadu nutričného terapeuta

B. Kasáková, M. Štefáková, D. Černochová, E. Mendelová, M. Čiljaková (Ľubochňa, Slovenská republika)

5. ERCP v Poprade

J. Mikloš (Poprad, Slovenská republika)

6. pH metria v Poprade

Z. Bališová (Poprad, Slovenská republika)

7. Antiintegrínová liečba u pacientky s Crohnovou chorobou – kazuistika

M. Brunčák (B. Bystrica, Slovenská republika)

VIII. blok prednášok 11:00 – 12:15

Varia II

Predsedníctvo: D. Černochová, M. Janičko, P. Pelikán

1. Bezlepková diéta – liečba alebo módny hit

J. Kabátová (Bratislava, Slovenská republika)

2. Ktoré chronické vírusové hepatitídy sú problémom na Východnom Slovensku?

M. Janičko (Košice, Slovenská republika)

3. Reálne skúsenosti s použitím špecifického antidota pre dabigatran podporené z edukačného grantu firmy Boehringer Ingelheim

M. Kováčik (Liptovský Mikuláš, Slovenská republika)

4. Ako efektívne využívať nutraceutiká v managemente dyslipidémií

I. Majerčák (Košice, Slovenská republika)

5. Diabetická noha – aký je správny manažment?

V. Hundža (Poprad, Slovenská republika)

Záver konferencie, zhodnotenie 12:30 – 12:45

  • Prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., predseda akademického senátu LF UPJŠ Košice,
  • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.,
  • MUDr. Beáta Šoltýsová

Postery

Predsedníctvo: vedecký výbor konferencie

1. Psychologické aspekty obezity u detí a dospievajúcich

A. Trošoková (Poprad, Slovenská republika)

2. Skúsenosti s „obezitologickýjm programom“ na detskom oddelení

V. Seilerová, J. Globinovská, B. Šoltýsová (Poprad, Slovenská republika)

3. Škola obezity – skupinová liečba a menežment detí s obezitou

E. Sádová, A. Tóhátyová, I. Schusterová (Košice, Slovenská republika)