I. blok prednášok 10.00 – 11.30

Polytrauma a súčasné možnosti terapeutických postupov

Predsedníctvo: Šimko P., Braunsteiner T., Džupa V., Nestrojil P

1. Polytrauma a management terapie v 21. storočí

Braunsteiner T.
Traumatologická klinika Viedeň, Rakúsko

2. Postavenie úrazovej chirurgie

Šimko P.
KÚCH LF SZU a UNB, Bratislava, Slovenská republika

3. Primární ošetření pánve u polytraumatizovaných pacientů

Džupa V., Fridrich F., Marvan J., Skála-Rosenbaum J.
Ortopedicko-traumatologická klinika Praha, Česká republika

4. Polytrauma a kraniocerebrálne poranenia

Chlebec J.
Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika

5. Fixátor zadného panvového kruhu - alternatívna možnosť fixácie zlomenín krížovej kosti

Božík M., Švec A., Krajčovič M.
I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK, SZU a UNB Bratislava, Slovenská republika

6. Polytrauma a poranenie hrudníka

Kitka M.
Klinika úrazovej chirurgie – Traumacentrum LF a UN Košice, Slovenská republika

7. Polytrauma a poranenie orgánov dutiny brušnej

Nestrojil P.
Klinika úrazovej chirurgie FN Brno, Česká republika

8. Polytrauma a poranenie končatín

Magala M., Jacko P., Matejička D., Heger T., Šimko P.
Klinika úrazovej chirurgie Bratislava, Slovenská republika

9. Multidisciplinárna starostlivosť o polytraumatizovaného pacienta v koncovej nemocnici - je stav ideálny?

Kacian J.
Oddelenie úrazovej chirurgie FNsP Žilina, Slovenská republika

10. Scenár HPO na urgentnom príjme

Molčányi T., Tomčovčík Ľ., Karásek M., Kitka M.
Klinika úrazovej chirurgie Košice, Slovenská republika

11. Spolupráca urológa a úrazového chirurga pri liečbe úrazov dolných močových ciest

Minčík I.¹, Bujňák J.²
¹Urologická klinika, FNsP J. A. Reimana, Prešov, Slovenská republika
²Klinika úrazovej chirurgie, FNsP J. A. Reimana, Prešov, Slovenská republika

12. Využitie 3D tlače v ortopédii a traumatológii pohybového aparátu

Ďurica D.
Klinika detskej a dospelej ortopédie a traumatológie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika