II. blok prednášok 11.45 – 13.45

Pediatria - úrazová a intenzívna medicína

Predsedníctvo: Malý T., Petrík O., Kurák M.

1. Poranění pankreatu v dětském věku

Malý T.
Chirurgická klinika Olomouc, Česká republika

2. Raritné poranenie recta u 9-ročného pacienta

Koreň R., Novotný J., Michalisko M.
KDCH DFNsP Banská Bystrica, Slovenská republika

3. Kraniocerebrálne poranenia u dojčiat

Kurák M., Lisíková M., Fedor P.
Klinika pediatrickej anesteziologie a intenzívnej medicíny DFN Košice, Slovenská republika

4. Otras mozgu u dieťaťa, diagnostika a manažment

Handžák M.
Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika

5. Hyperbaroxie u dětí s kraniotraumaty

Duda J., Hájek M.
OPRIP, FNO, Ostrava, Česká republika

6. Trauma z pohľadu detského intenzivistu
Poranenia sleziny u detí

Petrik O.
II. KPAIM SZU DFNsP Banská Bystrica, Slovenská republika

7. Trauma z pohľadu detského intenzivistu
Traumatická disekcia aorty u dieťaťa

Köppl J.
OAIM, DFNsP Bratislava, Slovenská republika

8. „Seat belt injury – aneb pás zemřít nenechá, kde co však potrhá…“

Kysučan J.¹, Malý T.¹, Loveček M.¹, Klementa I.¹, Köcher M.², Černá M.², Herman J.³, Smolka V.³, Neoral Č.4
¹I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci, Česká republika
²Radiologická klinika FN a LF UP v Olomouci, Česká republika
³Dětská klinika FN Olomouc, Česká republika
4II. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci, Česká republika

9. Riadená hypotermia u novorodencov

Nikolýniová J., Kasperová E., Bíliková N., Šrámková T., Mošková M., Bojová A.
Neonatologická klinika SZU, FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica, Slovenská republika