III. blok prednášok A 15.20 – 16.05

Úrazy a vývojové zmeny v detskom veku a ich vplyv na vývoj dieťaťa

Predsedníctvo: Popluhár J., Lajoš M., Húževka I., Pešl T.

1. Spolupráce s pracovišti spádové oblasti - nezbytná činnost Centra dětské traumatologie

Pešl T., Havránek P.
Klinika detské chirurgie a traumatologie 3. LF UK Praha, Česká republika
Supported by a grant from Norway: NF-CZ11-OV-1-022-01-2014

2. Detská trauma, kazustiky

Lajoš M.
Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika

3. Riešenie následkov po úrazoch a vývojových chybách pohybového aparátu u detských pacientov

Popluhár J.
Pediatrická ortopédia, FNsP Žilina, Slovenská republika

4. „Trimaleolárna” zlomenina z pohľadu detského traumatológa

Kučerová M., Pešl T., Havránek P.
Klinika detskej chirurgie a traumatológie 3. LF UK Praha, Česká republika

5. Kombinované zlomeniny v oblasti lakťa a predlaktia u detí

Jáger R., Sýkora Ľ., Murár E.
Klinika detskej chirurgie DFNsP a LFUK Bratislava, Bratislava, Slovenská republika

6. Liečba zlomenín diafýzy stehnovej kosti u detí a adolescentov – skúsenosti na KDCH DFNsP Bratislava

Dolnák A.,Sýkora Ľ., Jáger R., Murár E.
KDCH DFNsP Bratislava, Slovenská republika

III. blok prednášok B 16.20 – 17.05

Úrazy a vývojové zmeny v detskom veku a ich vplyv na vývoj dieťaťa

Predsedníctvo: Popluhár J., Lajoš M., Húževka I., Pešl T.

7. Poranenia dolných končatín u detí v našom súbore

Húževka I., Potanko F., Čáder M., Drexler S.
Oddelenie úrazovej chirurgie Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Slovenská republika

8. Termické úrazy detí a ich liečba v Košiciach-Šaci

Babjáková S.
Popáleninové centrum, Nemocnica Šaca, Slovenská republika

9. Termická trauma z pohľadu detského intenzivistu
Popálenina u detí: tekutinová liečba

Šprláková J., Dreisigová E., Mattová M.
OAIM, DFNsP Košice, Slovenská republika

10. Rehabilitácia detí po úraze, kazuistiky

Húževková D.
Rehabilitačné oddelenie Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

11. Náš pohľad na riešenie poranení kľúčnej kosti u detí a adolescentov

Murár E., Jáger R., Dolnák A., Sýkora Ľ.
Klinika detskej chirurgie DFNsP a LFUK Bratislava, Bratislava, Slovenská republika

12. Interkondylické zlomeniny humeru detí a adolescentov

Sýkora Ľ., Jáger R., Murár E.
Klinika detskej chirurgie DFNsP a LFUK Bratislava, Bratislava, Slovenská republika

Workshop – Damade control ortopedic surgery – poranění končetin a pánve

Lektor: prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc., Klinika úrazovej chirurgie FN Brno, Česká republika
Prezentácia aplikácie vonkajšieho fixátora na končatinách a fázové ošetrenie poranení pánvového kruhu pomocou vonkajšieho fixátora a definitívne ošetrenie dlahou Omega. Prezentácia a aplikácia na modeloch v spolupráci s firmou Medin.