IV. blok prednášok A 09.00 – 10.00

Vária

Predsedníctvo: Látal J., Džupa V., Nosáľ M.

1. Liečba zlomenín v osteoporotickom teréne

Džupa V.
Ortopedicko-traumatologická klinika, FNKV, Praha, Česká republika

2. Arteriálne rekonštrukcie u pacientov s poranením tepien – naše skúsenosti

Sihotský V., Berek P., Kubíková M., Tomečko M., Smola A., Zavacká M., Pobehová J., Staško P., Keller J., Kopolovets I., Žurkovský I., Štefanič P., Granda T., Frankovičová M.
Klinika cievnej chirurgie LFUPJŠ a VUSCH, Košice, Slovenská republika

3. Súčasné liečebné postupy pri poraneniach maxilofaciálneho skeletu

Riznič M., Jendruch J., Jenča A., Bereš M., Jenča A. st.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Košice, Slovenská republika

4. Súčasné možnosti a naše skúsenosti terapie osteochondrálnych defektov

Kopper R., Kuchta J., Urban P.
Traumatologicko-ortopedická klinika, FN Trnava, Slovenská republika

5. Ako ovplyvňuje trombolytická liečba akútne ošetrovanie úrazov

Belicová K., Turčan M.
Nemocnica Svet zdravia, Žiar nad Hronom, Slovenská republika

6. Použitie 3 D modelov v detskej kardiochirurgii

Nosáľ M.¹, Valentík P.¹, Olejník P.¹, Šagát M.¹, Havran T.²
¹Detské kardiocentrum, Bratislava, Slovenská republika
²Lekárska Fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika

IV. blok prednášok B 10.30 – 11.30

Vária

Predsedníctvo: Látal J., Džupa V., Nosáľ M.

7. Bizarná dopravná nehoda

Hamerlik L., Gavel A., Niezňanský S.
Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS Poprad, Slovenská republika

8. Zobrazovacie metódy na urgentnom príjme

Petrášová H.
Radiologická klinika FN Brno, Česká republika

9. Etylizovaný pacient na urgentnom príjme

Karásek M., Molčányi T., Tomčovčík Ľ.
Klinika úrazovej chirurgie, UN L. Pasteura Košice, Slovenská republika

10. Využitie značených leukocytov a fragmentov monoklonálnej protilátky proti granulocytom na diagnostiku zápalových ložísk v nukleárnej medicíne a úrazovej chirurgii

Weissensteiner J., Leško M.
Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica Poprad, a.s., Slovenská republika

11. Súčasné možnosti využitia scintigrafie skeletu v traumatológii

Pročka V., Vondrák A., Fajtl L., Paschetta C., Pintér T.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Nitra, Slovenská republika

12. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť traumatológie na Slovensku a vo svete

Látal J.
Klinika úrazovej chirurgie Bratislava, Slovenská republika