V. blok prednášok 08.00 – 09.00

Posterová sekcia – mladí lekári do 35 rokov

Predsedníctvo: vedecký výbor konferencie

1. Je zima strašiakom na úrazovej ambulancii (detské úrazy)?

Ďurkáč J.
Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS, Kysucká nemocnica s poliklinikou, Slovenská republika

2. Cysta sleziny a pečene

Repko M., Šoltýsová B.
Pediatrické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika

3. Úmrtia vo vysokohorskom teréne na území Vysokých Tatier

Bajaj J. ¹; Hamerlik L. ¹; Niezňanský S. ¹, Gavel A. ¹, Zajac H.²
¹Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS Poprad, Slovenská republika
²Nemocnica Krompachy, Člen skupiny AGEL, Slovenská republika

4. Epidurálne krvácanie u novorodenca

Kasperová E., Nikolinyová J., Koppal P.
Neonatologická klinika Banská Bystrica, Slovenská republika

5. Postavenie CT a MR v traumatológií, ich špecifiká a riziká pri vyšetrovaní detského pacienta

Šebová A¹., Jakešová S.², Střelec J.¹, Révayová M.¹
¹MR Medican, s.r.o. Trnava, Slovenská republika
²Rádiologické oddelenie DFNsP Trnava, Slovenská republika

6. Konzervatívna liečba zlomenín acetabula. Naše klinické skúsenosti u 80 pacientov.

Magala M.¹, Demovič R.¹, Heger T.¹, Matejička D.², Šimko P.¹
¹University Hospital Bratislava - Kramáre, Clinic of Traumatology, Bratislava, Slovenská republika
²University Hospital Brno, Orthopedic Clinik, Brno, Česká republika

7. Radiačná záťaž pri vybraných traumatologicko-ortopedických fluroskopických vyšetreniach

Nikodemová D.¹, Šalát D.², Berec J.³, Brehovská S.4
¹Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave, Slovenská republika
²Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Trenčín, Slovenská republika
³Nemocnica sv. Michala, Bratislava, Slovenská republika
4SZU - Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava, Slovenská republika

8. Indikace trakční léčby zlomenin femuru u dětí

Limprechtová T., Pešl T., Hendrych J., Havránek P.
Klinika detské chirurgie a traumatologie 3. LF UK Praha, Česká republika

9. Hemolytická anémia

Ostricová M.¹, Ksiažeková V.²
¹Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o., Slovenská republika
²Hematologická ambulancia, Alpha medical a.s., Kežmarok, Slovenská republika

10. Hemoragický šok v CT obraze

Hollá J.
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika