Registračný formulár – pasívna účasť

Online registrácia je možná do 20:00 07. 02. 2019. Po tomto termíne sa zaregistrujete už len na mieste konania konferencie.

Na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára obdrží účastník výzvu k platbe. Registrácia je dokončená po prijatí účastníckeho poplatku na účet kongresu. Pre stanovenie výšky poplatku je rozhodujúci datum úhrady.

Pred vyplnením registračného formulára si prosím prečítajte Všeobecné informácie.

Kontaktné údaje

Bydlisko

Registračné poplatky (vrátane DPH)

Obed zabezpečuje Grand Hotel Bellevue. Poplatok za obed sa uhrádza v mieste podujatia v hotovosti Grand Hotelu Bellevue.
Registrácia na diskusný večer v mieste podujatia negarantuje účasť. Počet miest je obmedzený.
Obed zabezpečuje Grand Hotel Bellevue. Poplatok za obed sa uhrádza v mieste podujatia v hotovosti Grand Hotelu Bellevue.

Salónik č. 1
Piatok 08. 02. 2019, 10:30 – 12:00
Téma: Endoskopia GITu „na ostro“
Lektori: Ján Mikloš, Lucia Mihaličová, Poprad, Slovenská republika
Záštita: firma Ultramed
Akútna gastroskopia
Akútna endoskopická hemostáza pri krvácaní z horného GITu. Praktický nácvik endoskopických techník akútnej hemostázy na modeloch.

Počet účastníkov limitovaný!

Salónik č. 2
Piatok 08. 02. 2019, 10:45 – 12:00
Téma: Bežná detská obezita
Lektori: Zlatko Marinov, Praha, Česká republika
Vrchol ledovce civilizačních onemocnění
Chronické nevyléčitelné onemocnění
Kdy má prevence smysl a kdy už je to nesmysl

Počet účastníkov limitovaný!

  • Storno poplatky k registrácii

    Storno môžu účastníci vykonať nahlásením informácie na mailovú adresu info@popradskedni.sk:

    do 18. 01. 2019 (vrátane) – bez storno poplatku,
    od 19. 01. 2019 (vrátane) – 50 % storno poplatok,
    od 01. 02. 2019 (vrátane) – 100 % storno poplatok.

Ostatné údaje

Zálohová faktúra

„Týmto dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, pričom poskytnuté osobné údaje budú spracované organizátorom V. ročníka odbornej konferencie Popradské lekárske dni 2019 a to na účely vedenia evidencie účastníkov V. ročníka odbornej konferencie Popradské lekárske dni 2019. Tento súhlas dávam po dobu vedenia uvedenej evidencie, resp. do jeho písomného odvolania. Zároveň týmto súhlasím so Všeobecne záväznými podmienkami podujatia.“