Registračný formulár – účasť firmy

Kontaktné údaje

Forma prezentácie firmy

Priestor na ploche (3 × 2 m) stôl, 2 stoličky, elektrická zásuvka, 2 vstupenky na Galavečer (každá ďalšia vstupenka je spoplatnená).

Meno spoločnosti bude uvedené v programe a na internetovej stránke konferencie podľa abecedného poradia.

Zástupca firmy, prítomný na podujatí

Faktúračné údaje na zálohovú faktúru

V prípade potreby kontaktujte Ekonomické oddelenie Nemocnice Poprad, a. s. mailom na neuwirth.m@nemocnicapp.sk

Všetky ceny sú bez DPH. K uvedeným cenám bude pripočítané DPH.

„Týmto dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, pričom poskytnuté osobné údaje budú spracované organizátorom V. ročníka odbornej konferencie Popradské lekárske dni 2019 a to na účely vedenia evidencie účastníkov V. ročníka odbornej konferencie Popradské lekárske dni 2019. Tento súhlas dávam po dobu vedenia uvedenej evidencie, resp. do jeho písomného odvolania. Zároveň týmto súhlasím so Všeobecne záväznými podmienkami podujatia.“